Har du fået mere tid til skak?

Hermed indbydes til to 5-runders skakturneringer i dagtimerne.

Alle seniorspillere (fyldt 20 år), som er medlem af Dansk Skak Union, kan deltage.

Der spilles torsdag eftermiddag kl. 13.30 - 17.30 i ulige uger i Kulturbroens lokaler under brolandingen i Nørresundby.
1. turnering starter uge 41 (torsdag den 11. oktober 2018)   og 2. turnering starter uge 3 (torsdag den 17. januar 2019).

Tilmeldte deltagere vil primært blive opdelt i 6-mands-grupper, hvor man spiller alle mod alle.
Afhængig af deltager antallet kan der blive spillet i Monrad-grupper.

Spilletiden er 1 time og 45 minutter til de første 40 træk og 15 minutter plus opsparet tid til resten af partiet.
Der er noteringspligt efter DSU's regler.

Indskud: 100 kr. inkl. EMT-afgift

Præmier: 70 kr. af indskudet indgår i en præmiepulje, som fordeles efter resultater og deltager antal i grupperne.

Tilmelding kan finde sted her , telefonisk til: Svend Aage Sørensen, 51 81 64 17